h1

Publisert

Mikropoesi, mikronoveller

Fortløpende på Twitter @dglvd_txt: haiku, senryu, shahai, #BarHillNo #nynov

Failed Haiku

Neon Graffiti – Tanka Poetry of Urban Life. edited by M. Kei, Keibooks 2016. (5 dikt) https://www.createspace.com/6578301

Artikler, essay, større tekster

«Nærmere Bjørnstjernes kropp», essay i: Mediehistorisk tidsskrift nr 1 2020 (33). s 94-115.

«På Pegasus», essay i: historieblogg.no 25. desember 2019

«Målfoto» i: Fotografi nr 5 2017. s 98.

«Lenestolturisme i stereo» i: Fotografi nr 4 2017. s 42-45.

«View-Master» i: Fotografi nr 2 2017. s 90.

«Fleksible augeblikk» i: Syn og Segn nr 3 2016. s 96-104.

«Fotografi – fra illustrasjon til kilde» i: Historikeren nr 2 – 2015. s 44-51.

«Nok av stygge bilder. Camilla Colletts kamp mot fotografiske tilfeldigheter.» i: Haugen, Trond (red) (2014): Å bli en stemme. Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap. s. 175 -224. Oslo: Novus. Nr 8 i Nasjonalbibliotekets skriftserie Nota bene. Tilgjengelig digitalt bl.a. på academia.edu

Tekster relatert til fotohistorie, fototeori og kulturhistorie i historieblogg.no 2011 og 2012.

«Historiske øyeblikk» Fotohistorisk orientert spalte i Norges Fredslags tidsskrift Fredsviljen, 2009-2012.

«Socialist Antimilitarist Manlinesses: Visual Representations and Normativity in Norway circa 1914.» i: Peace & Change. Volume 34, Number 2, April 2009. s 208-231. Tilgjengelig digitalt bl.a. på academia.edu

«To bilder av norske soldater i 1914. Ulike maskulinitetsformer og voldsbevegelser.» i: Nätverket nr. 14. 2005. s 115-133. http://natverket.etnologi.uu.se

«Telegrafarbeiderne, motorsykkelen og Babels tårn. En diskusjon av begrepene ‘mannlighet’ og ‘modernitet’». i: Melby (red): Kjønnenes møte med det moderne. Skriftserie 1/1999. Senter for teknologi og samfunn/NTNU. s 71-104.

«Kjerring! sa arbeidsbestyreren. Bilder av telegrafarbeidere og forestillinger om ‘mannlighet’». i: NordNytt nr 66/67 1997. s 123-141.

«’Farende lag’ mellom minner og nye tider.» i: Fortidsvern 4-1997. s13-15.

«Fra snøkrystaller til kaniner med lommeur. En samtale om sannhet, fantasi og om å produsere etnologi.» i: NordNytt 57 1995. s 72-86.

 

Bokanmeldelser, debattinnlegg

Bokanmeldelse: Kevin J Callahan. Demonstration Culture: European Socialism & the Second International, 1889-1914. i: Peace & Change. Volume 38, Number 3, July 2013. s 373-375.

Debattinnlegg: Pirrende unntak som bekrefter regelen?: en foreløpig samtale om samlere og kjønnsperspektiver. Kommentar til Bjarne Rogans artikkel: Et møtested for maskulin lidenskap og feminin estetikk? En foreløpig drøfting av kjønnsperspektiver ved samling. i: Dugnad 1-1997. s 79-85

Bokanmeldelse: The English Working-Class Body. [anmeldelse av] Niels Kayser Nielsen: Fra Robin Hood til fodbold. En kulturanalytisk studie af arbejderklassens kropskultur i England i 1800-tallet. i: Arv, Nordic Yearbook of Folklore 1996. Vol 52. s 150-151.

%d bloggere liker dette: